ico_clock_03
halas_a_zdrowie
ico_clock_03

Układ słuchu człowieka jest zmysłem działającym 24 godziny na dobę. Nawet podczas snu jest w stanie ostrzec nas, abyśmy w porę zareagowali na niebezpieczeństwo. Słuch jest również podstawą komunikacji, jednak wraz ze swoim narządem zewnętrznym – uchem – jest dość podatny na urazy zarówno charakterze nagłym jak i długotrwałym. Długotrwałą przyczyną uszkodzenia słuchu może być hałas zarówno komunikacyjny, jak i ten otaczający nas w szkole, domu czy pracy.

Ocena wpływu hałasu na jakość życia codziennego nie różni się znacząco w zależności od wieku badanych. Z badań prowadzonych przez dr. Z. Koszarnego wynika, iż osoby w każdym wieku narażone na hałas uliczny skarżą się na problemy z zasypianiem, utrudnienia w komunikowaniu się, nauce, zaburzenia snu czy irytację [1]. W pobliżu ruchliwych ulic, w pokojach bezpośrednio z nimi sąsiadujących, równoważny poziom hałasu w ciągu dnia wynosił nawet 74 dB. Podobnych odpowiedzi udzielali nauczyciele badani pod kątem oceny dolegliwości związanych z przebywaniem w głośnym otoczeniu. Wzrost napięcia psychicznego i emocjonalnego wskazało 82% ankietowanych zaś budzenie się z uczuciem zmęczenia i niewyspania zaobserwowało u siebie 77,1% pytanych [2]

Hałas powoduje stres, niepokój, rozdrażnienie, zaburzenia snu, dekoncentrację, zmęczenie. Długotrwała ekspozycja na hałas o natężeniu przekraczającym 80 dB, powoduje nieodwracalne podwyższenie progu słyszenia. Trwały ubytek słuchu może być również spowodowany wystawieniem na nagły hałas, którego wartość przekracza 135 dB.


Nie mniejszy niż komunikacyjny, jest hałas panujący w szkołach. Ma to tym większe znaczenie, że prawidłowej akustyki szczególnie potrzebują przedszkolacy i młodsi uczniowie, u których nadzwyczajne znaczenie ma rozwijający się słuch fonematyczny, warunkujący zdolność rozróżniania wyrazów, sylab i głosek. W przypadku dzieci wracających na lekcję po długiej przerwie, doprowadzenie słuchu do pełnej sprawności zajmuje… 45 minut. Oznacza to, że podczas lekcji, koncentracja oraz efektywność przyswajania materiału dydaktycznego jest niższa o połowę. Spada tez znacząco zrozumiałość mowy.

ucho

[1] „Wpływ intensywnego hałasu ulicznego na samopoczucie i samoocenę stanu zdrowia mieszkańców” Z. Koszarny, Roczn. PZH, 2000, 51, nr 2, 191-201

[2] „Ocena narażenia na hałas nauczycieli na przykładzie 3 szkół podstawowych w Warszawie” dr. inż. D. Augustyńska, Bezpieczeństwo pracy, CIOP-PIB, nr 02/2012