ico_proc_02
halas_w_liczbach
ico_proc_02

10 minut wystarczy, aby hałas wywołał u zdrowego człowieka zmiany w strukturze hormonów nadnerczy lub spowodował zmiany w mózgu odpowiadające objawom padaczki.

Nawet o 15 decybeli można obniżyć hałas w klasie przeprowadzając odpowiednią adaptację akustyczną. Poprawi to również czas pogłosu i zrozumiałość mowy.

85dB może maksymalnie wynosić poziom ekspozycji na hałas w miejscu pracy, odniesiony do 8-mio godzinnego wymiaru czasu pracy.

140dB – przy takim poziomie dźwięku następuje uszkodzenie ucha, najczęściej w postaci pęknięcia błony bębenkowej, która jednak ma dużą zdolność regeneracji.

20% dzieci ma problemy ze słuchem. W liczbach bezwzględnych oznacza to 840 000 dzieci, które mogą potrzebować pomocy i wdrożenia odpowiednich działań.

Nawet o 12 lat hałas może skracać życie. Przyczyniając się do szybszego starzenia organizmu, wywołuje zmiany fizjologiczne co może prowadzić do skrócenia życia nawet o 8 do 12 lat.

73dB – jest to średni równoważny poziom hałasu podczas zajęć dydaktycznych w klasie szkolnej. W zależności od rodzaju aktywności, hałas może wynosić do 120dB.

124,8dB – taki szczytowy poziom hałasu panuje podczas przerw na korytarzach szkolnych. Średni poziom dźwięku podczas przerw wynosi 82dB.

0,4% PKB Unii Europejskiej kosztuje rocznie zanieczyszczenie hałasem. Oznacza to 40 miliardów euro strat, głównie dla dużych miast.

40% – tyle populacji UE jest narażonych na hałas uliczny przekraczający 55dB. 30% populacji jest narażone na hałas o takim natężeniu przez całą dobę.