szkola
halas_w_szkolach
szkola

Najlepszą akustycznie salą szkolną jest głęboki las. Nie ma tam ścian, podłóg, sufitów czy mebli, które mogą dawać odbicia zniekształcające dźwięk. Co za tym idzie, mowa jest bardziej zrozumiała, a ucho jest w stanie wychwycić różne dźwięki nawet ze znacznej odległości. Zgodne jest to zresztą z ewolucyjną funkcją słuchu, który przystosował się do funkcjonowania w otwartej przestrzeni wypełnionej naturalnymi dźwiękami. To dlatego łatwiej nam się skupić gdy wokół jest cicho, a w komfortowych akustycznie warunkach mózg lepiej odpoczywa i szybciej się regeneruje.

Szkoły w większości są dokładnym przeciwieństwem prawidłowych warunków akustycznych. Duża liczba dzieci na stosunkowo małej powierzchni oraz twarde ściany, podłogi i sufity sprzyjają niekontrolowanemu rozchodzeniu się dźwięku, powodując jeszcze większy wzrost hałasu.

Badania hałasu w szkołach prowadzone są regularnie od lat, przy czym badane są różne typy szkół , w różnych lokalizacjach. Najgłośniej jest oczywiście w szkołach podstawowych. Poziom hałasu w szkołach podstawowych jest około 5-6dB wyższy, niż w placówkach edukacji ponadpodstawowej.

Hałas w szkołach powodowany może być przez aktywność uczniów, urządzenia techniczne, czy urządzenia instalowane w klasach. Najgłośniej, jak wynika z badań, jest na korytarzach szkolnych. Z pomiarów przeprowadzonych przez Państwowy Zakład Higieny wynika, iż równoważne poziomy dźwięku na korytarzach podczas przerw wahają się w granicach 66-98 dB, przy czym najczęściej rejestrowanym poziomem jej 86dB. Dla porównania, przejeżdżająca ciężarówka generuje hałas o natężeniu ok. 80 dB. W klasach podczas prowadzenia zajęć, natężenie hałasu różni się, w zależności od rodzaju aktywności prowadzonej w klasie. Podczas cichego czytania czy rozwiązywania testów, średni równoważny poziom dźwięku „A” wynosił ok. 56,3dB, natomiast przy aktywnościach wymagających współpracy między dziećmi lub pracy w grupach, średni równoważny poziom dźwięku „A” wynosił nawet 76,8 dB. Podobnie sytuacja przedstawia się w pokojach nauczycielskich. Wg badań, hałas w około 73% pokoi nauczycielskich przekracza 50 dB, a w 24% osiąga nawet 60 dB.

Osobnym problemem są sale gimnastyczne. Ze względu na dużą kubaturę oraz zazwyczaj dużą liczbę dzieci, z którymi jednocześnie prowadzone są zajęcia, czas pogłosu wynosi w nich nawet 11 sekund! W praktyce utrudnia to prowadzenie zajęć, gdyż często komendy wydawane przez nauczyciela są niezrozumiałe. Równoważny poziom dźwięku „A” wynosi w salach gimnastycznych między 75 a 90dB, zaś szczytowy poziom dźwięku „C” nawet 127dB, co czyni je głośniejszymi niż korytarze.

Polskie szkoły są głośne, jednak można temu zapobiec, poprzez adaptacje akustyczne pomieszczeń, odpowiednią profilaktykę i uczenie właściwych zachowań, aby ewentualne wady słuchu nie były pogłębiane.