ico_speaker_02
normy_halasu
ico_speaker_02

Pierwszą polską normą odnoszącą się do akustyki budynków jest PN-B-02151-4:2015-06. Definiuje ona podstawowe wymagania, których spełnienie pozwoli w większości przypadków zapewnić dobrą akustykę pomieszczeń. Podstawowymi parametrami, mierzącymi akustykę wnętrz są czas pogłosu (T) oraz wskaźnik transmisji mowy (STI). Czas pogłosu definiowany jest jako zjawisko stopniowego zanikania energii dźwięku po wyłączeniu źródła dźwięku. Zależy przede wszystkim od kubatury oraz chłonności akustycznej pomieszczenia. Im lepsze rozłożenie chłonności akustycznej oraz obiektów dźwiękochłonnych i rozpraszających, tym niższy jest czas pogłosu. Wskaźnik transmisji mowy jest parametrem określającym w obiektywny sposób zrozumiałość mowy. STI jest wskaźnikiem standaryzowanym i normowanym, a jego wartość podawana jest w zakresie 0-1. W zależności od wysokości wskaźnika, poziom zrozumiałości mowy określa się jako: 0 – 0,3 – zły 0,3 – 0,45 – słaby 0,45 – 0,6 – zadowalający 0,6 – 0,75 – dobry 0,75 – 1 – świetny


Normy hałasu wg PN-B-02151-4:2015-06


Normy hałasu opracowane dla sal i pracowni szkolnych, sal audytoryjnych oraz wykładowych w szkołach podstawowych średnich i wyższych, których kubatura wynosi do 250 metrów sześciennych, powinny charakteryzować się czasem pogłosu mniejszym lub równym 0,6 sekundy oraz wskaźnikiem zrozumiałości mowy STI wyższym lub równym 0,6. Przy kubaturze między 250m3 a 500m3 czas pogłosu powinien być mniejszy lub równy 0,8 sek., natomiast STI na niezmiennym poziomie. Jakie wartości przyjmują powyższe wskaźniki w polskich szkołach można przeczytać tutaj.

decibel scale colorNormy hałasu na świecie


Jak pokazują dane literaturowe, badania hałasu szkolnego prowadzone na świecie ukierunkowane zostały głównie na identyfikację źródeł i uwarunkowania hałasu; maskowanie i zrozumiałość mowy oraz wpływ hałasu na samopoczucie uczniów i nauczycieli. Doprowadziły do stworzenia wytycznych określających poziomy czasu pogłosu oraz wartości granicznych hałasu tła. I tak, czas pogłosu w zależności od kraju wacha się od 0,3 sekundy w Niemczech do do 0,8 sekundy w Holandii. We Francji wynosi on 0,4-0,8 sekundy, zaś w Szwecji 0,5-0,6 sek.