about

o fundacji

about

Misja fundacji CICHA SZKOŁA

Fundacja Cicha Szkoła powstała by propagować, inicjować oraz wspierać działalność w zakresie ochrony słuchu u dzieci i młodzieży oraz poprawy warunków pracy i zmniejszenia ryzyka występowania chorób zawodowych związanych z aparatem słuchu u nauczycieli. Celem Fundacji jest organizacja oraz wspieranie działań na rzecz rozwoju profilaktyki zdrowotnej w szczególności dotyczącej otoczenia akustycznego.

Fundacja prowadzi aktywne działania na rzecz poprawy i dostosowania akustycznego pomieszczeń, w których przebywają dzieci oraz młodzież.

Fundacja, zgodnie ze swoją misją, zajmuje się upowszechnianiem wśród dzieci szkolnych oraz na wczesnym etapie edukacji wiedzy na temat akustyki, adaptacją akustyczną pomieszczeń oraz badaniami nt. natężenia hałasu w placówkach oświatowych i miejscach użyteczności publicznej. Nasi specjaliści działają w oparciu o najnowsze urządzenia pomiarowe oraz szeroką wiedzę z zakresu akustyki, fizyki oraz budownictwa.

Naszym celem jest stworzenie przyjaznych akustycznie przestrzeni szkolnych.

Gdzie jesteśmy?

Działamy na terenie całego kraju. jeśli chcesz działać z nami na rzecz obniżenia hałasu w szkole, do której uczęszcza Twoje dziecko, lub w której sam pracujesz, napisz do nas!
szkolenia

Szkolenia i warsztaty

Prowadzone w szkołach przez pracowników Fundacji, lub dostępne jako propozycje zajęć lekcyjnych udostepnianych nauczycielom do samodzielnej realizacji. Prowadzimy również szkolenia dla nauczycieli i pracowników szkół nt. akustyki wnętrz szkolnych;

edukacja

Edukacja

Z pomocą naszych psychologów, oraz pedagogów tworzymy wysokiej jakości materiały edukacyjne dostępne online, do realizacji samodzielnie przez dzieci lub do prowadzenia zajęć z uczniami poprzez popularne platformy do prezentacji zdalnej;

badania

Badania oraz adaptacja pomieszczeń szkolnych

Prowadzimy badania akustyczne szkół pod kątem poziomu hałasu, stopnia zrozumiałości mowy, czasu pogłosu oraz innych parametrów akustycznych pomieszczeń, w których dzieci prowadzą swoją aktywność. Pomagamy również w adaptacji akustycznej pomieszczeń szkolnych.

profilaktyka

Programy profilaktyczne

Nasze programy profilaktyczne wprowadzamy przede wszystkim wśród uczniów szkół podstawowych. Pomagamy zrozumieć jak ważna jest ochrona słuchu i jakie działania należy podjąć, aby minimalizować ryzyko uszkodzenia tego ważnego narządu oraz jak go leczyć i wspomagać, kiedy problem został zdiagnozowany.

Zgłoś swoją szkołę